trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

            L    M     S  A  O....
 

Lm sao ngoảnh mặt với chiều
Mở toang cnh cửa t nhiều hong hn
Lm sao qun được xm thn
Cy đa giếng nước mảnh hồn chn qu
Lm sao ti mi vụng về
Dời non lấp bể lời thề chưa xong
Lm sao ti hi cầu vồng
Xưa mưa gọi nắng cho đồng thm xanh
 

Em ư?
Sắc nước khuynh thnh
Ừ thi
Tơ lụa cũng đnh...
Lm sao.


 

             P h ạ m  - D u y - T n