trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trung Học
    Trần Bnh Trọng,
          Ninh Ha.
  Nin kha 1963-1967
 


T


 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

     K         C     L    N  G    Q  U 
 

Khi ng mặt trời xuống ni
Đn tru lững thững về chuồng
Hong hn vo ve tiếng muỗi
Đom đm lập le trong sương

Xa xa nh ai thắp lửa
Rạ rơm sực nức mi đồng
Gi ma run run vch nứa
Cha xa chung vọng thinh khng

Thương qu tnh su nghĩa nặng
Gẫm mnh phiu bạt o cơm
Mồ hi lệ nha xt đắng
Chẳng v nổi mnh tinh tươm

Về lng rưng rưng muốn khc
Cội đa tỏa bng trăng ng
Bạn xưa dnh nhau lm Cuội
By giờ gặp lại đ gi

Dẫu sao ta cn c bạn
Một thời thơ dại qua mau
Kiệu tay đồng đồng ấu cha
Gập ghềnh theo bước chn tru.

 

            P h ạ m  - D u y - T n