trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trung Học
    Trần Bnh Trọng,
          Ninh Ha.
  Nin kha 1963-1967
 


T


 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

C  H    M    X  U    N     P  H  Ố    B  I  Ể  N
 


Mai em về Nha Trang
Cho ti gởi chm Xun Phố Biển
Mai em về Nha Trang
Cho ti gơỉ hng cy lưu luyến
Trốn nắng vng ủ tc em thơm.

Nhịp guốc khua
Lu rồi ngng đợi
o trắng học tr ngở đ phai?
Giấy trinh nguyn lần đầu vụng dại
Tập viết thư tnh v ấp ng mi khng trao.

Mai em về Nha Trang
Cho ti gửi hng cy kỷ niệm
Mai em về Nha Trang
Cho ti gửi ngy mưa Phố Biển
Khẽ dịu dng
ướt o
nghing
Cht trắng trong
Ti nhn dng ni C Tin
Ai tc xa rối cả trời thương nhớ?

Mai em về Nha Trang
Ti nhớ hoi người em lu rồi khng gặp gở
o lụa thơm
Hương biển quyện bao giờ. 

P h ạ m  - D u y - T n