trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

T

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

        M    A     T  H  U    T  R    N    Đ  Ỉ  N  H    D  Ố  C    
 

Nhặt một chiếc l vng
Giấu vo ma nhung nhớ
Nhặt sợi tc trn vai
Lốm đốm tnh chưa ngỏ

Thi em đừng buộc nữa
Dẫu khng l dao cứa
Hằn vết sẹo trăm năm
Khắc chuỗi ngy lần nữa ...

Đường trc trắc ta đi
Qua mấy đo mấy vực
Đường trc trắc em đi
C nhi đau lng ngực?

Lớp lớp l vng kh
Chất đầy thu đỉnh dốc
Ta lm g xe b
Chở ma đi lộc cộc

Bất ngờ tc ai bay
Rối lng ta k ức
Bất ngờ hương tc say
Quất vo ta vỡ ngực
 

P h ạ m  - D u y - T n 
 (Ninh Ha -  Ma Thu 2003)