trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trần Bnh Trọng, Ninh Ha, nin kha 1963-1967 (Trung học ệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

                   M  Ẹ     T    I    


                           
                            

By giờ - Tc mẹ bạc phơ
Hoa cu rụng trắng bn bờ thng năm
Thuyền mo (*) lưu luyến mặt đầm
Gi v ưu chở hương thầm - về đu?

By giờ - Sương nhuốm một mu
Vẫn thơm vạt o chc bu hm no
Đường lng bước thấp bước cao
Mẹ l c gio ban đầu trong con

By giờ - Trăng chếch đầu non
Mẹ ơi! con sợ khng trn thảo thơm!
Hai tay dng mẹ bt cơm
Qu mnh vẫn giữ rạ rơm qu mnh

(*) Thuyền mo cau


 

                P h ạ m  - D u y - T n 
                             (Ninh Ha)