trang nhà www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tân


Phạm Duy Tân

 

Cựu học sinh Trần B́nh Trọng, Ninh Ḥa, niên khóa 1963-1967 (Trung học Đệ nhất cấp)
 

 

Thơ

 
  Hoài Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ̣ Xưa
 
Tháng Tám Quê Tôi
  Mùa Thu Trên Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Tôi
  Làm Sao
 
Kư Ức Làng Quê
 
Ninh Ḥa Tự Khúc
 
Quê Tôi
 
Tặng Mùa Hè
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư T́nh Không Gởi
 
Nhớ Sông Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Măi
     Trong Tôi

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chùm Xuân Phố Biển
 

       

        T  R  Ở     L    I    B  Ế N   Đ ̉    X  Ư  A    
 

                           
                            

 

 

Đêm thắp lửa bờ môi

Gập ghềnh ly rượu nhạt

Hiên đời nghiêng gió tạt

Sương khói nhuộm hồn tôi.
 

Lửa trên sông - thuyền ai?

Lẻ loi buồn đến vậy

Run run đôi hàng sậy

Lao xao miết sông dài.
 

Tôi t́m tôi trên bến

Thu tàn áo lụa phai

Tôi t́m tôi trên bến

Cạn kiệt một đời trai.
 

Giờ dĩ văng xa xôi

Người xưa đă đi rồi

Sông hờn không tiếng sóng

Mà vọng thấu t́nh tôi.

 

 

 

 

P h ạ m - D u y - T â n