trang nh www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tn


Phạm Duy Tn

 

Cựu học sinh Trung Học
    Trần Bnh Trọng,
          Ninh Ha.
  Nin kha 1963-1967
 


T


 
  Tiếng Yu Thương
  Hoi Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ Xưa
 
Thng Tm Qu Ti
  Ma Thu Trn Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Ti
  Lm Sao
 
K Ức Lng Qu
 
Ninh Ha Tự Khc
 
Qu Ti
 
Tặng Ma H
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư Tnh Khng Gởi
 
Nhớ Sng Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Mi
     Trong Ti

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chm Xun Phố Biển
 

       

        T  H N G     T  M    Q  U      T    I    
 

                           
                            

Thng tm qu ti thơm mi la chn
Dng sng thu nắng lụa vướng đi bờ
C thn nữ qua đ đường bịn rịn
Chở ma đi nghing nhịp nn bi thơ.

Ở cuối xm nh ai hương nếp mới
Gi dng dằng như chẳng muốn bay đi
Cao vt hng cau những chiều nắng dọi
Tiếng tơ đồng lưu luyến ni điều chi.

Ừ - C lẽ qua đ rồi trở lại
Hẹn ma ln xanh mướt một miền qu
Chng trai trng m đen dn ngng mi
Dẵm bng mnh lắt lẻo dưới cầu tre.

Ba thng một vụ ma m lu thế
Anh trai lng tt nước mc trăng theo
(C) Thn nữ chở ma đi khng hẹn ước
Đ qua sng rồi hắt bng trong veo.

- C lẽ vụ sau nng trở lại
Ai trong tay xiết chặt chiếc gu sng
Yu biết mấy la đang th con gi
Hương Thu vng nắng lụa vắt ngang sng.

Thng tm nh bn trầu cay m đỏ
Anh trai lng xng xnh o thụng đen
C gi ngut Hm nay (hừ) heo may gi
Mặc o rồi chớ bỏ mặc tnh em.
 

                    P h ạ m  - D u y - T n 
                                 (Thng 8/ 2003)