trang nhà www.ninh-hoa.com  trang thơ Phạm Duy Tân


Phạm Duy Tân

 

Cựu học sinh Trung Học
    Trần B́nh Trọng,
          Ninh Ḥa.
  Niên khóa 1963-1967
 


T


 
  Tiếng Yêu Thương
  Hoài Niệm Về Mẹ
 
Trở lại Bến Đ̣ Xưa
 
Tháng Tám Quê Tôi
  Mùa Thu Trên Đỉnh
     Dốc

  Mẹ Tôi
  Làm Sao
 
Kư Ức Làng Quê
 
Ninh Ḥa Tự Khúc
 
Quê Tôi
 
Tặng Mùa Hè
 
Vực Thẳm Thời Gian
 
Thư T́nh Không Gởi
 
Nhớ Sông Dinh
 
Một Bờ Em
 
Nha Trang Xanh Măi
     Trong Tôi

 
Thương Lắm Người
     Xưa

  Chùm Xuân Phố Biển
 

       

           H  o à i    N  i ệ m    V  ề   M

                           
                            

 

 

 

Làng tôi

Như bao làng khác

Cũng có bờ tre, ruộng lúa, hàng cau

Ngày mùa

Mẹ mặc áo nâu

Gánh lúa vàng phơi trong nắng.

 

Những chiều

Đàn c̣ trắng

Bay dưới cánh diều tôi

Hè về

Nhớ măi không thôi.

 

Thuở thơ ấu nào biết ǵ về mẹ

Cứ mơ màng giấc ngủ trên cao

Nắng chiều nghiêng

Bóng mẹ nghiêng

Quang gánh nặng một đầu con thương nhớ …

 

Mẹ ơi!

Trong sương, Trong gió

Mây cuối trời hay tóc trắng mẹ tôi ?

 

Chiều nay

Khói hoàng hôn luồn lên từ mái rạ

Nhớ mẹ nhiều

Con lặng đứng bờ ao

Dấu xưa

Hơi hướm vẫn ngọt ngào.

 

P h ạ m  - D u y - T â n 
            1999