trang nhà www.ninh-hoa.com   |  thơ & truyện Nguyễn văn Thành


Nguyễn Văn Thành

cựu học sinh trung học Trần B́nh Trọng, niên khóa 1960-1964. Hiện cư ngụ tại Minnesota.
 


Truyện / Biên  Khảo
 

Ấy
Ngơ
Ninh Ḥa, Mùa Mưa
Giây Phút Mất Mẹ
Về Ninh Ḥa Ăn Tết
Hé, Hẻ, Hè, Hửng

Xóm Rượu - Quê Tôi

 Phần (1)   Phần (2)


Mức Thu Nhập Của
    Một Người Mỹ Gốc
    Việt Tại Hoa Kỳ
  

Gánh Nặng Quằn Vai
                           

 

Phương Ngữ
     Ninh Ḥa


 Phần (1)     Phần (2)

 Phần (3)     Phần (4)

 Phần (5)     Phần (6)

 Phần (7)
    Phần (8)

 Phần (9)     Phần (10)

 Phần (11)   Phần (12)

 Phần (13)   Phần (14)

 Phần (15)   Phần (16)


 Phần (17)   Phần (18)

 Phần (19)   Phần (20)

 Phần (21) 
 Phần (22)

 Phần (23)   Phần (24)

 Phần (25)   Phần (26)
                   Kết Luận
                          
                          
Nguồn Gốc Văn Tự
        Việt Nam
  
                       
T́m Hiểu Các
    Ḍng Họ Chính
    Của Việt Nam

 Phần (1)   Phần (2)

 Phần (3)   Phần (4)

 Phần (5)   Phần (6)

 Phần (7)   Phần (8)

 Phần (9) 

 


 


                           
                           

 

 

 

 

 

Thơ

Bẽ Bàng
Bỡ ngỡ
Đêm
Tôi Giă Biệt Ninh Ḥa
Nhớ Em
Ninh Ḥa
Xóm Rượu Có Nhớ Chăng?
Tuổi 16
Tạm Biệt Xóm Rượu 

  

  
T́m HiỂu Các Ḍng H Chính cỦa ViỆt Nam
HẢI  NGOẠI

Phần 6:

D̉NG H ĐINH Ở HẢI NGOẠI:
Nguyễn Văn Thành


  


H
ọ Đinh ở nước ta là một họ danh tiếng.

Dưới thời nhà Ngô, thứ sử Hoan Châu (hiện nay thuộc tỉnh Nghệ An) là Đinh Công Trứ, sinh ra Đinh Bộ Lĩnh. V́ Đinh Công Trứ mất sớm cho nên mẹ đem Đinh Bộ Lĩnh về động Hoa Lư ở tỉnh Ninh B́nh sinh sống. Đinh Bộ Lĩnh ngay từ bé đă tỏ ra là một người chỉ huy giỏi cho nên lũ trẻ mục đồng coi ông ta như là một lănh tụ.

Lớn lên gặp lúc nước ta bị nạn Thập Nhị Tướng Quân đến cuối đời nhà Ngô, cứ đánh nhau lẫn lộn làm cho dân bị điêu đứng, Đinh Bộ Lĩnh bèn đầu quân cho sứ quân Trần Minh Công, rất có thế lực lúc bấy giờ. Trần Minh Công thấy Đinh Bộ Lĩnh có tài nên được trọng dụng làm tướng cho đến khi Trần Minh Công mất đi th́ toàn bộ quân trực thuộc dưới quyền điều khiển của Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng tất cả 11 sứ quân khác và lên làm vua lấy tên là Đinh Tiên Hoàng Đế.

Đinh Bộ Lĩnh có các con là Đinh Liễn, Đinh Hạng Lang và Đinh Tuệ. Đinh Hạng Lang là con út được vua Đinh Tiên Hoàng thương nhất và cho làm Thái tử. Đinh Liễn có công đánh giặc theo vua nhưng không được làm Thái tử nên ganh tị t́m người giết Thái tử.

Măi đến năm 979, tên Đỗ Thích nằm mộng thấy ngôi sao rơi vào trong mồm, tưởng ḿnh có số làm vua nên nhân cơ hội vua Đinh Tiên Hoàng và Thái tử say rượu, tên Đỗ Thích giết cả hai người. Triều đ́nh lúc đó có Đinh Điền và Nguyễn Bặc đem quân bắt giữ được tên Đỗ Thích sau khi tên này trốn trên mái nhà 3 ngày v́ quá đói nên leo xuống nộp mạng. Sau đó, triều đ́nh giết chết tên Đỗ Thích.

Triều đ́nh suy tôn Đinh Tuệ lên làm vua nhưng v́ Đinh Tuệ quá nhỏ, năm sau quân nhà Tống chuẩn bị xua quân đánh nước ta. Triều đ́nh tôn quan Thập Đạo Tướng quân là Lê Hoàn lấy hiệu là Lê Đại Hành lên làm vua và như vậy nhà Đinh mất từ đây.


 

 

 

Tham khảo:

 "Việt Nam Sử Lược" của Trần Trọng Kim

 

Nguyễn Văn Thành
Cuối tháng giêng,
2005
(c̣n tiếp)