trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

    Người Xm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
Nin kha: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Php Quốc


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

TƯƠNG PHNG

 Nguyễn Thị Tri

          

 

 

 

Ngoi Trời lạnh, nhưng lng em thật ấm

Bởi v anh lun hiện diện bn em

Kỷ niệm ngy xưa, qu đổi m đềm

Khi nghĩ đến, lng cn vương vấn mi

Giờ hai đứa, hai phương Trời xa thẳm

Mong tương phng, chỉ cch một tầm tay

Ma Xun sau khi nắng ấm thật đầy

Sẽ l lc chng mnh chung lối mộng

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ TRI

Franconville, FRANCE

le 28/11/2010

 

 

 

 

 

       

 

trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri                       |                       www.ninh-hoa.com