trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

    Người Xm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
Nin kha: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Php Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tất Nin Buồn

 


Ảnh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Chiều cuối năm, một mnh ta l bước

Đường về nh sao qu đổi buồn tnh

Chn vẫn bước, nhưng lng mnh đang nhớ

Những ma Xun ngho kh ở qu hương

Xa NINH Ha đ trn 30 năm chẳn

Chưa một lần về vui TẾT với gia đnh

Bởi nơi ny vẫn cn bao trắc trở

Đnh ngậm ngi chỉ biết nhớ thương thi 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tri

Franconville, thng 2/2010

 

 

 

 

trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri           |                 www.ninh-hoa.com