trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

    Người Xm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
Nin kha: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Php Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 

              NỢ N TNH,

 

QUI NHƠN, sng biển hữu tnh

Trời xui, đất khiến hai đứa mnh quen nhau

 

Quận trấn QUI NHƠN lần đầu gặp gỡ

Theo thời gian hai đứa cảm thng

V yu nhau, tuy hai đứa phải xa nhau

V đạo l lun thường khng cho php

 

Em theo chồng với ci lng tan nt

Từ gi anh em khng ni nn lời

Bởi từ đy mnh sẽ mất nhau thi

V mi mi, chắc khng bao giờ gặp lại

 

35 năm rồi kẻ NAM người BẮC

Em nơi đy cn anh ở phương nao

Thường thấy anh trong những giấc chim bao

V mong ước c ngy mnh gặp lại

 

Nợ n tnh của anh em giữ mi

Sẽ mang theo cho hết cuộc đời ny

Lời nguyện cầu em xin gởi gi my

Nếu cn sống cho chng mnh gặp mặt!

 

q NGUYỄN THỊ TRI q

    Franconville, FRANCE
le 26/03/2009

 

 

 

trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri           |                 www.ninh-hoa.com