Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

    Người Xm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ha
Trần Bnh Trọng
Nin kha: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Php Quốc


 

 

 

 

 

 


 

 

 

NỢ

Nợ đời trả mi trả khng xong

Một kiếp ph sinh kh bận lng

Nợ của nợ tiền cn trả được

Nợ tnh nợ nghĩa trả mấy sng ?

Nguyễn Thị Tri
Franconville, 10/2006

 

trang thơ v truyện Nguyễn Thị Tri           |                 www.ninh-hoa.com