Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri              |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

  Người Xóm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
Niên khóa: 1959-1964Hiện sinh sống tại:
Franconville, Pháp


 

 

 

 

 

         

Lời Cảm T

(Thân tặng Ngọc Mai)

 

      

      

 

Chân thành cảm tạ

Lời chúc đầu năm

Của người em nhỏ

Dù chẳng quen nhau

Có duyên phải nợ

Luật của đất trời

Vay rồi phải trả

Định luật đó thôi

Chị nay hết nợ

Ḷng thật thảnh thơi

Cầu nguyện đất trời

Cho thành tâm nguyện

Chờ thằng Út lớn

Trở lại quê hương

Hết đời tha phương

Thôi buồn hết khóc

 

      

 

 

      Nguyễn Thị Tri
   Franconville, 5/2005

 

 

 

 

 

 

trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri               |                 www.ninh-hoa.com