Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri              |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

  Người Xóm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
Niên khóa: 1959-1964Hiện sinh sống tại:
Franconville, Pháp


 

 

 

 

 

         
 

 

Khóc Thầm

 

Tưởng không c̣n khóc được
Nhưng nước mắt cứ tuôn
Người ơi đừng đến nữa
Ta khổ đau nhiều rồi

 

 

Nguyễn Thị Tri
  Franconville, 5/2006


 

 

trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri               |                 www.ninh-hoa.com