trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

Người Xóm Rượu,
Cựu học sinh trường
Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
Niên khóa: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Pháp Quốc


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Tranh: LL Huyền Chiêu

 

KHÓC HỘ NGƯỜI, CƯỜI RA NƯỚC MẮT

 

Người xưa có câu

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

 

Thương thay lắm kẻ có tài

Nhưng xài không đúng chỗ bị người khinh khi

Ghét thay những đấng nam nhi

Khoe ḿnh trí thức, nhưng mưu cầu lợi danh

Ngàn xưa cho đến ngày nay

Những người phản bạn lừa thầy tởm thay

Cổ nhân xưa đă dạy

NGỌC BẤT TRÁC, BẤT THÀNH KHÍ

NHÂN BẤT HỌC, BẤT TRI LƯ

Nên không lạ ǵ những kẻ ngu si

Thường hay lên mặt ta đây có tài

Nếu có tài sao không giúp ích

Cho quê hương cho đất nước của ḿnh?

LẠI V̀ MỘT CHÚT HƯ DANH

Mà đi phản bội đồng hương bạn bè

Dù là phận đàn bà không tài sức

Ta rất khinh thường, những kẻ vô lương

HĂY TỈNH LẠI MAU, MÀ ĐI ĐÚNG CON ĐƯỜNG

NHÂN, NGHĨA, LỄ, TRÍ, TÍN bài học công dân xưa thầy đă dạy

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ TRI

Franconville, le 11/12/2011

 

 

       

trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri                       |                       www.ninh-hoa.com