Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

    Người Xóm Rượu,
  Cựu học sinh trường
 Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
Niên khóa: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Pháp Quốc


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

         
 

 


(Thương tặng cố nhân Nguyễn Khắc Ái)
 


 

Chàng trai vơ bị đầy nhiệt huyết
Nàng gái Ninh Ḥa rất đẹp xinh
Yêu nhau giữa lúc thời chinh chiến
Vẫn ước mong sao trọn ước nguyền
x  x
x
Mười năm chung sống ở bên nhau
Hai đứa sớt chia sướng, khổ, sầu
Kết quả t́nh yêu là bốn nhóc
Ai ngờ xảy đến chuyện thương đau
x  x
x
Rồi đến một ngày cuộc bể dâu
Trời Nam u ám vạn cổ sầu
Chàng đi cải tạo xa xôi lắm
Đoạn trường nàng tập tễnh qua cầu
x  x
x
Đă trót sa chân giữa chợ đời
Lụy phiền chi nữa bạn ḿnh ơi
Đành đem má phấn hồng nhan bán
Để lụy cho nhau trọn cuộc đời

 

 

 

Nguyễn Thị Tri
Franconville, 6/2006

 

 

 

 

trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri           |                 www.ninh-hoa.com