trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri             |                 www.ninh-hoa.com Nguyễn Thị Tri

Người Xóm Rượu,
Cựu học sinh trường
Trung học Ninh Ḥa
Trần B́nh Trọng
Niên khóa: 1959-1964

 


Hiện sinh sống tại:
Franconville, Pháp Quốc


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

CHÂN T̀NH

Thân mến tặng Lư Hổ

 

Chân t́nh chị mến gởi trao em

Bàng cả t́nh thân, cả tấm ḷng

Lưu lạc, tha phương nơi đất khách

Đồng hương hai chữ, quá thân thương

XƯA ở quê nhà không biết nhau

Xứ người em chị lại tâm đầu

Hai đứa giờ này nơi xứ lạ

Nhưng ḷng luôn nghĩ đến quê hương

Chân t́nh, nhân nghĩa kiếm đâu xa

Do ở ḷng ta, cả đấy mà

Mặc cho người muốn hơn thiên hạ

Phận nghèo, ta chẳng dám trèo cao

Tự nhủ ḷng ḿnh luôn cố gắng

Nhân nghĩa đừng quên, mới là người

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ TRI

Franconville, le 6/12/2010

 

 

       

trang thơ và truyện Nguyễn Thị Tri                       |                       www.ninh-hoa.com