Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thiên Thi (VN)
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Kính (US) Thu Phương (US)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Chi Lai (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Lộc (US) Thùy Trang (Australia)
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Văn Ngô (US) Thi Thi (US)  Trần Công Nhung (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Duy Biên (VN)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Lập (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Mua (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Tuyết Như (US) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Như Phương (VN)
  Điềm Ca (VN) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Nghệ (UK) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đinh Thị Lan (US) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thế Vinh (US)  
  Đoàn Thủy Tiên (US) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đỗ Xuân Tê (US) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Nết (US)
  Đường Du Hào (US) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trần Thị Nghệ (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Nam Kha (VN) Nguyễn Xuân Hoàng (US) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Y Lang (VN) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Hoài Hương (US) Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Nguyên Bông (US) Phạm Thám (Australia) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyên Kim (US) Phạm Thanh Khâm (US) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Phong (VN) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Chức (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Việt Hải (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thị Thục (VN) Vinh Hồ (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Hương (VN)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Trị (VN) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phan Đông Thức (US) Vơ Sự (VN)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Hiền (VN) Phan Hữu Công (VN) Vơ Thị Như Hường (US)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Kiều Lam (VN) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Nho (VN) Vơ Thị Trang (VN)
  Kim Thành (US) Nguyễn Hương (US) Phan Phụng Dung (VN)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Kim Yến (US) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Phước Huy (US)

Yến Nhi (Japan)

  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Thanh Tâm (US)

 

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Khoa Thanh (US) Phan Thị Hương Thu (VN)

 

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Kim Quang (VN) Phó Đức Lâm (Canada)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

 

 

Lan Hương (US)

Nguyễn Quảng (US) Phù Linh Trân (US)

 

 

 

Nguyễn Quân (VN) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

 

Nguyễn Tảng (VN)

Phùng Thị Phượng (US)

 

 

 

Nguyễn Tấn Ca (VN)

Phương Kỳ Vân (US)

 

 

 

Nguyễn Thanh Trúc (US) Phương Lệ (US)

 

         
         
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huấn Từ (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Lam Kha (VN)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Trương Văn Nghi (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Thị Đông (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Lâm Thảo (US)

 

 

Kiều Lam (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thạch Lựu (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Vơ Thúy Loan (US)  
 

Lê Vũ (VN)

Trà Kim Huy (VN)    
 

Mai Thị Chốn (VN)

Tứ Hải (VN)    
 

Ngô Văn Đúng (VN)

Vũ Thị Phượng (VN)    
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

     
         
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương phi chính trị, khuyến khích viết về Quê hương và
Văn Học Nghệ Thuật. www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

Counter
Adelphia Cable Internet
 Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster