Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Đông (VN) Thi Thi (US) 
  Cao Hoài Trí (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thiên Thi (VN)
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Kính (US) Thu Phương (US)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Chi Lai (VN) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Lộc (US) Thùy Giang (Đan Mạch)
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Thùy Trang (Australia)
  Cung Thị Lan (US) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Thụy Lan (US)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Thanh Tâm (Ḥa Lan) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Tịnh (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Văn Ngô (US) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Công Nhung (US)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Duy Biên (VN)
  Đào Duy Phúc (VN) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thu Tâm (US) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Lập (US) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Mua (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Tuyết Như (US) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Như Phương (VN)
  Điềm Ca (VN) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Nghệ (VN) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đinh Thị Lan (US) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thế Vinh (US)  
  Đoàn Thủy Tiên (US) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đỗ Xuân Tê (US) Nam Kha (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trần Thị Nết (US)
  Đường Du Hào (US) Ngô Đ́nh Trọng (US) Nguyễn Xuân Hoàng (US) Trần Thị Nghệ (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Y Lang (VN) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Hoài Hương (US) Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Nguyên Bông (US) Phạm Thám (Australia) Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Nguyên Kim (US) Phạm Thanh Khâm (US) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Phong (VN) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyễn Chức (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Duy Hảo (US) Phạm Thị Thục (VN) Việt Hải (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vinh Hồ (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Anh Kiệt (US)
  Hồ Thị Hoàng Anh (VN) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Trị (VN) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Hương (VN)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phan Đông Thức (US) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phan Hữu Công (VN) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Hiền (VN) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Sự (VN)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Nho (VN) Vơ Thị Như Hường (US)
  Karma Huong (VN) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Phụng Dung (VN) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Khánh Lan (US) Nguyễn Hương (US) Phan Phước Huy (US) Vơ Thị Trang (VN)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Thanh Tâm (US)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Kiều Lam (VN) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Thị Hương Thu (VN)

Yến Nhi (Japan)

  Kim Thành (US) Nguyễn Khoa Thanh (US) Phó Đức Lâm (Canada)

 

  Kim Yến (US) Nguyễn Kim Quang (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

 

  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Long (VN) Phù Linh Trân (US)

 

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Ngọc Uẩn (VN) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phùng Thị Phượng (US)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Quảng (US)

Phương Kỳ Vân (US)

 
 

Lan Hương (US)

Nguyễn Quân (VN) Phương Lệ (US)  
   

Nguyễn Tảng (VN)

   
   

Nguyễn Tấn Ca (VN)

   
    Nguyễn Thanh Trúc (US)    
         
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Dương Đăng Huệ (VN)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huân Tử (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê Thúy (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Lam Kha (VN)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Trương Văn Nghi (US)

Quách Tấn Cang (VN)

 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Lâm Ngọc (VN)

 

 

Kiều Lam (VN)

Thạch Lựu (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Ngô Thị Song (VN)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Lâm Thảo (US)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Trà Kim Huy (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lê Vũ (VN)

Tứ Hải (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Mai Thị Chốn (VN)

Vũ Thị Phượng (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Ngô Văn Đúng (VN)

ThiThi -Thơ Đường (US) Nguyễn Thị Lượm (VN)  
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

Thích Thiện Thông (VN) Vơ Thúy Loan (US)  
      Trần Văn Phương (VN)  
      Trịnh Xuân Ḥa (US)  
      Lương Duyên Thắng (VN)  
      Nguyễn Lai (VN)  
      Ngô Thị Kim Anh (US)  
      Hà Tấn Sỹ (VN)  
      Cao Văn Nam (VN)  
         
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương viết về Quê hương và Văn Học Nghệ Thuật. 
www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

free traffic counter
 
 
Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster