Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Đông (VN) Thi Thi (US) 
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thiên Thi (VN)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Kính (US) Thu Phương (US)
  Chi Lai (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Lộc (US) Thùy Trang (Australia)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Thị Thanh Tâm (Ḥa Lan) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Tịnh (VN) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Ngô (US) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trần Công Nhung (US)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Duy Biên (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Thị Lập (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thu Tâm (US) Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Mua (US)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Tuyết Như (US) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Điềm Ca (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Như Phương (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Thị Lan (US) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đoàn Thủy Tiên (US) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Nghệ (VN) Trần Thế Vinh (US)  
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Xuân Tê (US) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đường Du Hào (US) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Nết (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Nghệ (US)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Nam Kha (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Xuân Hoàng (US) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) Nguyễn Y Lang (VN) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyên Bông (US) Phạm Hoài Hương (US) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyên Kim (US) Phạm Thám (Australia) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Khâm (US) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Chức (US) Phạm Thanh Phong (VN) Việt Hải (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Vinh Hồ (US)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Thị Thục (VN) Vơ Anh Kiệt (US)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Hương (VN)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phạm Trị (VN) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hiền (VN) Phan Đông Thức (US) Vơ Sự (VN)
  Kiều Lam (VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Hữu Công (VN) Vơ Thị Như Hường (US)
  Kim Thành (US) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Kim Yến (US) Nguyễn Hương (US) Phan Nho (VN) Vơ Thị Trang (VN)
  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Phụng Dung (VN)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Phước Huy (US)

Yến Nhi (Japan)

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Khoa Thanh (US) Phan Thanh Tâm (US)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Kim Quang (VN) Phan Thị Hương Thu (VN)

 

 

Lan Hương (US)

Nguyễn Long (VN) Phó Đức Lâm (Canada)

 

 

 

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

Thùy Giang (VN)

 

 

Nguyễn Quảng (US) Phù Linh Trân (US)

 

 

 

Nguyễn Quân (VN) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

 

Nguyễn Tảng (VN)

Phùng Thị Phượng (US)

 

   

Nguyễn Tấn Ca (VN)

Phương Kỳ Vân (US)

 
    Nguyễn Thanh Trúc (US) Phương Lệ (US)  
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Dương Đăng Huệ (VN)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huân Tử (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê Thúy (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Lam Kha (VN)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Trương Văn Nghi (US)

Quách Tấn Cang (VN)

 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Lâm Ngọc (VN)

 

 

Kiều Lam (VN)

Thạch Lựu (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Lâm Thảo (US)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Trà Kim Huy (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Lê Vũ (VN)

Tứ Hải (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Mai Thị Chốn (VN)

Vũ Thị Phượng (VN) Nguyễn Thị Lượm (VN)  
 

Ngô Văn Đúng (VN)

ThiThi -Thơ Đường (US) Vơ Thúy Loan (US)  
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

Thích Thiện Thông (VN) Trần Văn Phương (VN)  
      Lương Duyên Thắng (VN)  
      Nguyễn Lai (VN)  
      Hà Tấn Sỹ (VN)  
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương phi chính trị, khuyến khích viết về Quê hương và
Văn Học Nghệ Thuật. www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

Counter
Adelphia Cable Internet
 Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster