Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Đông (VN) Thi Thi (US) 
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thiên Thi (VN)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Kính (US) Thu Phương (US)
  Chi Lai (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Lộc (US) Thùy Trang (Australia)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Thị Thanh Tâm (Ḥa Lan) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Ngô (US) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Công Nhung (US)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Duy Biên (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Thị Lập (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thu Tâm (US) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Mua (US)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Tuyết Như (US) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Điềm Ca (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Như Phương (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Thị Lan (US) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Nghệ (UK) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đoàn Thủy Tiên (US) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thế Vinh (US)  
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Xuân Tê (US) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đường Du Hào (US) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Nết (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trần Thị Nghệ (US)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Nam Kha (VN) Nguyễn Xuân Hoàng (US) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Y Lang (VN) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Hoài Hương (US) Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyên Bông (US) Phạm Thám (Australia) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyên Kim (US) Phạm Thanh Khâm (US) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Phong (VN) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Chức (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Việt Hải (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thị Thục (VN) Vinh Hồ (US)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vơ Anh Kiệt (US)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Trị (VN) Vơ Hương (VN)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phan Đông Thức (US) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hiền (VN) Phan Hữu Công (VN) Vơ Sự (VN)
  Kiều Lam (VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Thị Như Hường (US)
  Kim Thành (US) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Nho (VN) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Kim Yến (US) Nguyễn Hương (US) Phan Phụng Dung (VN) Vơ Thị Trang (VN)
  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Phước Huy (US)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Thanh Tâm (US)

Yến Nhi (Japan)

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Khoa Thanh (US) Phan Thị Hương Thu (VN)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Kim Quang (VN) Phó Đức Lâm (Canada)

 

 

Lan Hương (US)

Nguyễn Long (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

 

 

 

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phù Linh Trân (US)

Thùy Giang (VN)

 

 

Nguyễn Quảng (US) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

 

Nguyễn Quân (VN) Phùng Thị Phượng (US)

 

 

 

Nguyễn Tảng (VN)

Phương Kỳ Vân (US)

 

   

Nguyễn Tấn Ca (VN)

Phương Lệ (US)  
    Nguyễn Thanh Trúc (US)    
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Dương Đăng Huệ (VN)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huân Tử (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê Thúy (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Lam Kha (VN)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Trương Văn Nghi (US)

Quách Tấn Cang (VN)

 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Lâm Ngọc (VN)

 

 

Kiều Lam (VN)

Thạch Lựu (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Lâm Thảo (US)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Trà Kim Huy (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Lê Vũ (VN)

Tứ Hải (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Mai Thị Chốn (VN)

Vũ Thị Phượng (VN) Vơ Thúy Loan (US)  
 

Ngô Văn Đúng (VN)

ThiThi -Thơ Đường (US) Trần Văn Phương (VN)  
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

  Lương Duyên Thắng (VN)  
      Nguyễn Lai (VN)  
      Hà Tấn Sỹ (VN)  
         
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương phi chính trị, khuyến khích viết về Quê hương và
Văn Học Nghệ Thuật. www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

Counter
Adelphia Cable Internet
 Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster