Trang Mực Tím-Tuổi Học Tṛ

B́nh Rượu Xưa- Vần Thơ Cũ

Giới Thiệu Tác Giả Và Tác Phẩm

 

         
         
  Ái Khanh (US)

Lê Ánh (US)

Nguyễn Thanh Ty (US) Quách Giao (VN)
  Anh Vũ - Thiện Tín (US)

Lê Anh Dũng (US)

Nguyễn Thân (US) Quan Dương (US)
  Anh Quốc Minh (US)

Lê Bá Thiên (VN)

Nguyễn Thế Huy (VN) Quốc Sinh (VN)
  Bạch Liên (US) Lê Duy Mậu (US) Nguyễn Thị Bảy (VN) Song Hồ (US)
  Bích Phượng (Pháp) Lê Duy Vũ (VN)

Nguyễn Thị Cẩm Vân (VN)

Sử Xương Hải (VN)
  Bùi Lê Vi Quyên (VN) Lê Hùng Thân (VN) Nguyễn Thị Cúc (VN) Thanh  Mai (US)
  Bùi Thanh Xuân (VN) Lê Kim Thượng (VN) Nguyễn Thị Đông (VN) Thi Thi (US) 
  Cao Hoài Trí (VN) Lê Lai (US) Nguyễn Thị Khánh Minh (US) Thiên Thi (VN)
  Cao Nhật Quyên (VN) Lê Tấn Cam (VN) Nguyễn Thị Kính (US) Thu Phương (US)
  Châu Thị Thanh Mận (VN) Lê Thị Đào (VN) Nguyễn Thị Giỏi (US) Thục Minh (Tân Gia Ba) 
  Chi Lai (VN) Lê Thị Hoài Niệm (US) Nguyễn Thị Lộc (US) Thùy Giang (Đan Mạch)
  Cao Minh Hưng (US) Lê Thị Lộc (VN) Nguyễn Thị Ngọc Anh (VN) Thùy Trang (Australia)
  Diệp Lan Mai (Canada) Lê Thị Mộng Điệp (US) Nguyễn Thị Ngọc Ánh (VN) Thương Anh - Tố Anh (US)
  Diệp Thế Lâu (VN) Lê Thị Mỹ Châu (VN) Nguyễn Thị Ngọc Lan (VN) Tiểu Thu (Gia Nă Đại)
  Diệp Thế Mỹ (US) Lê Thị Ngọc Hà (VN) Nguyễn Thị Phương Hiền (VN) Tôn Lư-Kim Lư (US)
  Du Sơn Lăng Tử (US) Lê Thị Luận (VN) Nguyễn Thị Phương Mai (VN) Topa Panning (Ḥa Lan)
  Dương Alpha (US) Lê Thị Thanh Tâm (Ḥa Lan) Nguyễn Thị Thanh B́nh (VN) Trà Kim Huy (VN)
  Dương Anh Sơn (VN) Lê Thị Xuân Mai (VN) Nguyễn Thị Thanh Tịnh (VN) Trâm Anh (US)
  Dương Công Thi (US) Lê Văn Ngô (US) Nguyễn Thị Thanh Trí (VN) Trần Anh Tuyến (US)
  Dương Tấn Long (VN) Lê Văn Phan (VN) Nguyễn Thị Thu (Canada) Trần Công Nhung (US)
  Đàm Thị Ngọc Lư (VN) Lê Văn Quốc (US) Nguyễn Thị Thu (VN) Trần Duy Biên (VN)
  Đào Thị Phương Anh (US) Lê Bá Ṭng (US) Nguyễn Thị Tri (France) Trần Đ́nh Nguyên Soái (VN)
  Đào Vũ Anh Hùng (US) Liên Khôi Chương (US) Nguyễn Thị Tuyết Hoa (VN) Trần Đ́nh Thọ (VN)
  Đặng Huy Nhẫn (US) Linh Vũ (US) Nguyễn Thị Tuyết Mai (US) Trần Hà Thanh (US)
  Đặng Thị Lập (US) Lương Lệ Huyền Chiêu (VN) Nguyễn Thu Tâm (US) Trần Hữu Sơn (Ḥa Lan)
  Đặng Thị Ngọc Nữ (US) Lương Lệ Bích San (VN) Nguyễn Thục (US) Trần Minh Hiền (US)
  Đặng Thị Thanh Nga (VN) Lương Lệ Minh Trí (VN) Nguyễn Tính (US)  Trần Mua (US)
  Đặng Trùng Dương (VN) Lương Mỹ Trang (Úc) Nguyễn Từ Chung (VN) Trần Ngọc Chánh (Can.)
  Đặng Tuyết Như (US) Lưu Phương Lan (US) Nguyễn Tường Hoài (VN) Trần Ngọc Duy (VN)
  Đặng Văn Ninh (VN) Lữ Kiến Đồng (VN) Nguyễn Văn Cẩm - Bé (US) Trần Ngọc Huấn (VN)
  Điềm Ca (VN) Lữ Thanh Cư (US) Nguyễn Văn Ḥa (VN) Trần Như Phương (VN)
  Đinh Hữu Ân (VN) Lư Hoàng Oanh (US) Nguyễn Văn Hóa (Canada) Trần Phượng Hoàng (VN)
  Đinh Thị Lan (US) Lư Hổ (Gia Nă Đại) Nguyễn Văn Nghệ (VN) Trần Thanh Thiên (Ấn Độ)
  Đoàn Thủy Tiên (US) Mai Thái Vân Thanh (US) Nguyễn Văn Phong (VN) Trần Thế Vinh (US)  
  Đỗ Công Quư (VN) Mai Hữu Thọ (US) Nguyễn Văn Phụng (VN) Trần Thị Chất (US)
  Đỗ Thị Hương B́nh (VN) Mai Thị Hưng Hồng (US) Nguyễn Văn Sanh (Úc) Trần Thị Diệu Tâm (Pháp)
  Đỗ Xuân Tê (US) Mai Thị Trầm (VN) Nguyễn Văn Son (VN) Trần Thị Minh Nguyệt (US)
  Đường Du Hào (US) Mai Thị Tuyết Hồng (VN) Nguyễn Văn Thành (US) Trần Thị Nết (US)
  Đường Ngọc Chi (US) Nam Kha (VN) Nguyễn Văn Xanh (VN) Trần Thị Nghệ (US)
  Hà Thị Thu Thủy (VN) Ngô Đ́nh Trọng (US) Nguyễn Xuân Hoàng (US) Trí Bửu Nguyễn Thừa (VN)
  Hải Ly (VN) Ngô Quang Trung (VN) Nguyễn Y Lang (VN) TT Thích Ngộ Trí (VN)
  Hoàng Công Khiêm (VN) Ngô Thị Ái Kiều (VN) NhàQuê-Trần B. Trọng (US) Trương Huyền Trường (VN)
  Hoàng Song (VN) Ngô Thị Bạch Huệ (VN) Nhất Chi Mai (US) Trương Khắc Nhượng (VN)
  Hoàng Bích Hà (VN) Ngô Thị Kim Yến (VN) Phạm Dạ Thủy (VN) Trương Thanh Sơn (VN)
  Hoàng Giang Thạch (VN) Ngô Trưởng Tiến (US) Phạm Duy Tân (VN)  Trương Thị Ninh-Ḥa (NW)
  Hoàng Minh Mục (Canada) Ngô Văn Ban (VN) Phạm Hoài Hương (US) Trương Tiếp Trương (VN)
  Hoàng Thị Bích Hảo (VN) Nguyên Bông (US) Phạm Thám (Australia) Trương Tiểu Dung (VN)
  Hoàng Thị Lan (VN) Nguyên Kim (US) Phạm Thanh Khâm (US) Tú Trinh (US)
  Hoàng Thy (VN) Nguyễn Bạch Tuyết (US) Phạm Thanh Phong (VN) Văn Hùng Đốc (US)
  Hoàng Tiên-PhiṚm (Na Uy) Nguyễn Chức (US) Phạm Thị Nhung (Pháp) Việt Hải (US)
  Hồ Công (US) Nguyễn Duy Hảo (US) Phạm Thị Thục (VN) Vinh Hồ (US)
  Hồ Thị Hoàng Anh (VN) Nguyễn Duy Long (US) Phạm Thúc Tâm (Canada) Vơ Anh Kiệt (US)
  Hồ Thị Ngọc Bích (US) Nguyễn Đăng Khoa (Can.) Phạm Tín An Ninh (Norway) Vơ Hoàng Nam (VN)
  Hồ Thị Thanh Nhàn (VN) Nguyễn Đ́nh Đại Lộc (US) Phạm Trị (VN) Vơ Hương (VN)
  Huỳnh Sanh (Canada) Nguyễn Đức Huệ (VN) Phạm Văn Nếp (US) Vơ Ngọc (US)
  Huỳnh Thị Hà (Canada) Nguyễn Đôn Huế Trang(VN) Phan Đông Thức (US) Vơ Ngọc Thành (VN)
  Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa(VN) Nguyễn Đồng Danh (Úc) Phan Hữu Công (VN) Vơ Sự (VN)
  Karma Huong (VN) Nguyễn Hiền (VN) Phan Kiều Oanh (US) Vơ Thị Như Hường (US)
  Khuất Đẩu (VN) Nguyễn Hoàng Phi (VN) Phan Nho (VN) Vơ Thị Thanh Tâm (US)
  Kiều Lam (VN) Nguyễn Hưng (Canada) Phan Phụng Dung (VN) Vơ Thị Trang (VN)
  Kim Thành (US) Nguyễn Hương (US) Phan Phước Huy (US)

Vơ Văn Chọn (VN)

  Kim Yến (US) Nguyễn Hữu Tài (US) Phan Thanh Tâm (US)

Yến Nhi (Japan)

  Lă Quốc Việt (US) Nguyễn Kh. Khánh Sơn (FR) Phan Thị Hương Thu (VN)

 

  Lâm Minh Tài (US) Nguyễn Khoa Thanh (US) Phó Đức Lâm (Canada)

 

 

Lâm Ngọc (VN)

Nguyễn Kim Quang (VN) Phó Gia Nghĩa (US)

 

 

Lâm Thanh Nhàn (Pháp)

Nguyễn Long (VN) Phù Linh Trân (US)

 

 

Lan Hương (US)

Nguyễn Quang Lộc (VN) Phù Vĩnh Sơn (Úc)

 

 

 

Nguyễn Quảng (US) Phùng Thị Phượng (US)

 

    Nguyễn Quân (VN)

Phương Kỳ Vân (US)

 
   

Nguyễn Tảng (VN)

Phương Lệ (US)  
   

Nguyễn Tấn Ca (VN)

   
    Nguyễn Thanh Trúc (US)    
         
 

CÂU LẠC BỘ THƠ ĐƯỜNG/TRẦM HƯƠNG

TRUNG HỌC VẠN NINH

CÁC TÁC GIẢ KHÁC

 

 

   

 

 

Cù Hà (VN)

Nguyễn Duy Lộc (VN) Dương Đăng Huệ (VN)

Lê Khánh Yên B́nh (VN)

 

Cù Huân Tử (VN)

Nguyễn Đồng Sanh (VN) Nguyên Kim (US)

Lê Thị Ngọc Trang (VN)

 

Hoàng Lê Thúy (VN)

Nguyễn Thị Bảy (VN) Lam Kha (VN)

Nguyễn Văn Lai (VN)

 

Hoàng Thị Thi (VN)

Nguyễn Thị Bốn (VN) Hồ Thoại Mỹ (US)

Nguyễn Đức Toại (VN)

 

Huỳnh Công Tuấn (VN)

Nguyễn Văn Thái (VN) Trương Văn Nghi (US)

Quách Tấn Cang (VN)

 

Huỳnh Thị Minh Hiếu (VN)

Phạm Văn Khả (VN) Lâm Ngọc (VN)

 

 

Kiều Lam (VN)

Thạch Lựu (VN) Đặng Tuyết Như (US)  
 

Lâm Ngọc-Thơ Đường(VN)

Thiều Quang Khoa (VN) Lâm Thảo (US)  
 

Lê Bá Thiên (VN)

Thủy Khánh Điền (VN) Huỳnh T́nh (VN)  
 

Lê Thị Thanh Vân (VN)

Trà Kim Huy (VN) Nguyễn Thi Thí (US)  
 

Lê Vũ (VN)

Tứ Hải (VN) Nguyễn Thị Thu (VN)  
 

Mai Thị Chốn (VN)

Vũ Thị Phượng (VN) Nguyễn Thị Lượm (VN)  
 

Ngô Văn Đúng (VN)

ThiThi -Thơ Đường (US) Vơ Thúy Loan (US)  
 

Ngô Văn Sĩ (VN)

Thích Thiện Thông (VN) Trần Văn Phương (VN)  
      Lương Duyên Thắng (VN)  
      Nguyễn Lai (VN)  
      Ngô Thị Kim Anh (US)  
      Hà Tấn Sỹ (VN)  
         
         
         
         
 
     

 
www.ninh-hoa.com, nơi gặp gỡ của Đồng Hương và Thân Hữu. Chủ trương phi chính trị, khuyến khích viết về Quê hương và
Văn Học Nghệ Thuật. www.ninh-hoa.com ưu tiên đăng những tác phẩm viết về Ninh-Ḥa và hân hoan đón nhận những ư kiến phê b́nh và xây dựng của độc giả để trang Web mỗi ngày một thêm khởi sắc từ h́nh thức đến nội dung. Những bài vở và ư kiến đăng trên www.ninh-hoa.com, là của tác giả, không nhất thiết phản ảnh quan điểm, và chủ trương của www.ninh-hoa.com. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về  bài vở được đăng.  www.ninh-hoa.com  không chịu trách nhiệm về bài vở của bất cứ một tác giả nào.
www.ninh-hoa.com dành quyền chọn bài và h́nh ảnh để đăng.
Mọi sự trích dẫn bài vở, h́nh ảnh và tài liệu, xin vui ḷng đề xuất xứ
Thư từ, bài vở, h́nh ảnh hoặc ư kiến xây dựng xin liên lạc: Webmaster

 

     www.ninh-hoa.com

Đây là lần thăm viếng thứ:

Counter
Adelphia Cable Internet
 Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  by www.ninh-hoa.com
Trang nhà:  http://www.ninh-hoa.com  này được thành lập ngày 01/01/2003

Mọi sự trích dịch hay đăng lại các bài vở và h́nh ảnh của ninh-hoaDOTcom phải có sự đồng ư và cho phép của ninh-hoaDOTcom.
Xin liên lạc với
Webmaster