Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

 

    
Nguyễn Hữu Tài  Tác phẩm xuất bản năm 2012:

Những Chuyến Thiên Di 

 

 

 

Xin trân trọng giới thiệu đến quư đồng hương và thân hữu
Tác phẩm đầu đời của Nguyễn Hữu Tài.

 

Anh chị cô bác đồng hương Ninh Ḥa nào ủng hộ, xin liên lạc email tainguyen981@yahoo.com để mua sách với giá $5/cuốn ở Mỹ và trên toàn thế giới. C̣n ở Việt Nam có thể t́m sách ở nhà sách FAHASA Nguyễn Huệ hay Tân Định, Sài G̣n.

 

 


 

 www.ninh-hoa.com