Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

 

LÊ ÁNH

 

THÔNG BÁO:

Quư Đồng Hương Và Thân Hữu
Ninh Ḥa & Dục Mỹ... 

Lễ Mừng Thượng Thọ 80 Năm
Ngày Sinh (1934-2014),

RA MẮT SÁCH
“TỪ H̉N KHÓI, TÔI ĐI...”

Hồi Kư của Lê Ánh, được tổ chức

Tại San Jose, California
Chiều Chủ Nhật, Ngày 08/06/2014
Lúc 3:30PM

 

Thư Mời sẽ được gửi đến tận tay Quư Vị.

 

Trân trọng,

Lê Ánh

Một thành viên của http://www.ninh-hoa.com/

 

Xem Lời Giới Thiệu SÁCH: "Từ H̉N KHÓI, Tôi Đi..." - Nguyễn Văn Thành

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách Năm 2014
 

 www.ninh-hoa.com