Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm        |                  www.ninh-hoa.com          

 

 

 

 

 Giới thiệu Sách

HÁN VIỆT DỊCH SỬ LƯỢC - QUYỂN 1

tác giả: Gs NGUYỄN HỮU QUANG

Nhà xuất bản:  www.ninh-hoa.com

 

HÁN VIỆT DỊCH  SỬ LƯỢC là một tập nghiên cứu rất công phu của tác giả về Kinh Dịch từ Trung Quốc du nhập và  phát triển tại Việt Nam.

 

 

 

Tác giả Việt Chi Nguyễn Hữu Quang nguyên là
Giảng viên Vật lư chuyên về Cơ Học Định Đề
(Axiomatic Mechanics, a branch of Theoretical Physics)
tại Đại Học Khoa Học Sài G̣n trước năm 1975. 

 

 

 

 

 

 

 


 

 www.ninh-hoa.com