Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

 

    
Du Sơn Lăng T  
Ra Mắt CD


  T̀NH CA LĂNG TỬ  

 

 

Xin trân trọng giới thiệu đến quư đồng hương và thân hữu cuốn CD Đường Thơ Du Sơn Lăng Tử với chủ đề: T̀NH CA LĂNG TỬ.

 

Quư vị muốn có CD nói trên xin liên lạc với tác giả theo địa chỉ sau đây:

 

DU SƠN
454 LAS GALLINAS AVE. PMB# 199
SAN RAFAEL, CA. 94903  

 


 

 www.ninh-hoa.com