Trang Giới Thiệu Tc Giả & Tc Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

 

    
Cao Minh Hưng

  Tnh Khc CAO MINH HƯNG 

 

 

 

Xin trn trọng giới thiệu đến qu đồng hương v thn hữu 2 cuốn CD Tnh Khc CAO MINH HƯNG với chủ đề:

 

Phượng Đỏ Ma Đng & Vần Thơ Qua Nốt Nhạc

 

 


 

 www.ninh-hoa.com