Trang Giới Thiệu Tác Giả & Tác Phẩm            |            www.ninh-hoa.com

    
Bch Liên  Tác phẩm xuất bản năm 2015:

  (1) Pulau Bidong: Một Trời Kỷ Niệm

 

 

 

Xin trân trọng giới thiệu đến quư đồng hương và thân hữu
Tác phẩm đầu đời của Bạch Liên.

 

Anh chị cô bác đồng hương Ninh Ḥa nào ủng hộ, xin liên lạc email blienperris@aol.com để mua sách với giá $20/cuốn.

 


 

 www.ninh-hoa.com