www.ninh-hoa.com

Vi Cảm Nghĩ Về Đặc San Kỷ Niệm
Ph Vĩnh Sơn 

Bất Ngờ Cuộc Gặp Gỡ Thng 5 
Thc Minh 

Đặc San NH v Kỷ Niệm Trong Ti
L Thị Lộc 


 

Đặc San 5 Năm (2003-2008)
L Văn N

n Tnh Đặc San 
Thi Thi 

Đi Lời...Cảm Nhận 
Nguyễn Qun 

 
 

Đặc San Kỷ Niệm... 
Trần Thị Nết & Nguyễn Phước Sơn 

Cảm Xc Đm Hội Ngộ  
Trần Thị Chất 

Tản Mạn Đặc San Ninh Ha
Kỳ 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
*
Nời XVạn  
 

 

ĐẶC SAN KNIỆM 5 NĂM
(2003 - 2008)


 

 

n Tnh Đặc San

 

Đặc san kỷ niệm trn tay,

Lng mừng hớn hở vui thay mỉm cười.

thơ chuyn chở tnh người,

Dng văn chan chứa tựa mười lời thương.

 

    Thương người bản xứ đồng hương,

    Thương người viễn khch tha phương hữu tnh.

    Thương về kỷ niệm cầu Dinh,

    Thương dng nước chảy sng Dinh lững lờ.

    Thương về xm nhỏ bn bờ,

    Thương tnh bạn hữu đợi chờ bấy lu.

    Thương sao tay bắt gặp nhau,

    Thương tnh bạn cũ trước sau đậm đ.

    Thương người duyn dng mặn m,

    Thương người chung một sơn h qu hương.

 

Đặc san kỷ niệm tnh thương,

Mun mu mun vẻ qu hương xứ mnh.

Dng thơ trang trải n tnh,

Ninh Ha Dot Web sng Dinh nhịp cầu.

 

 TTTH

 

 

Thi Thi

Vườn Hoa Văn Học Nghệ Thuật
 

 

 www.ninh-hoa.com