trang nhà www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Nguyễn Thị Thanh B́nh
 

Nguyễn Thị Thanh B́nh

   cựu học sinh
   Trường Trung Học
   Trần B́nh Trọng,
   niên khóa 1969 - 1970.
   Hiện là cô giáo xă
   Ninh Thân, huyện Ninh
   Ḥa.

 

 

Thơ

 

   Người Đi
 
Mưa Ngâu
  
Về Thăm Viên Ngộ
 
  Biển Đêm
   Lời Tạ Từ
 
Tím Hoàng Hôn
  Những Mảnh Buồn
      C̣n Lại

 
Bụi Gai  
  Trách Ḿnh 
 
Trăng Quê  

 

 
 

 


 

       

                 N  G  Ư  Ờ  i     Đ  i 

 

Người đi bỏ lại khoảng trời
Cánh hoa tim tím một thời vấn vương
Hương t́nh lăng đăng khói sương
Sóng ḷng chao động nhớ thương ngút ngàn
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
Âm thầm chiếc bóng ngỡ ngàng ḿnh ta

Ngược ḍng sống lại ngày qua
Bâng khuâng gối mộng xót xa nỗi ḷng
Chuông chiều vọng tiếng thu không
Người đi đi măi hoài mong tháng ngày.

 

                Nguyễn Thị Thanh B́nh
                           tháng 6/2004