trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh
 

Nguyễn Thị Thanh Bnh

       cựu học sinh
   Trường Trung Học
    Trần Bnh Trọng,
   nin kha 1969 - 1970.
     Hiện l c gio x
   Ninh Thn, huyện Ninh
   Ha.

 

 

Thơ

 

   Người Đi
 
Mưa Ngu

  
Về Thăm Vin Ngộ
 
  Biển Đm
   Lời Tạ Từ
 
Tm Hong Hn
  Những Mảnh Buồn
      Cn Lại

 
Bụi Gai  
  Trch Mnh 
 
Trăng Qu  

 

 
 

 


 

       

                 V  Ề     T  H Ă M     V I N     N G Ộ 

 

Chiều về thăm Vin Ngộ
Chiếc l vng rơi rơi
Lững lờ trong nắng nhạt
Nghe nỗi lng chơi vơi

Chiều về thăm Vin Ngộ
Bao l, hoa th thầm
Ha quyện hương theo gi
Lan tỏa vo hư khng

Chiều về thăm Vin Ngộ
Tiếng chung cha ngn nga
Lời thầy truyền ấm p
Thức tỉnh ci lng ta

Chia tay lng mi nhớ
Đời ta đa ph dung
C - khng như ảo mộng
Chn tu chẳng ngại ngng

 

                             Nguyễn Thị Thanh Bnh