trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

                                                                       


VẪN HOI TRONG NHAU

 

Bỗng nhin vầng my lạ
Lay lắt nhnh hoa thơ
Hương đời tỏa ngu ngơ
Trng trnh con sng nhỏ
Viết lời thương bở ngở
Tm lại cht hương xưa
Giọt sương khẽ giao ma
Nghe nỗi niềm băng gi

  

Quỳnh Hương 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bnh
Quỳnh Hương

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com