trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

                                                                       

 

 

         

 

 

 

                                                  Tranh: LL Huyền Chiu

 

TỪ KHI

 

Từ khi trăng rụng về nguồn
Từ khi bng hạc cng buồn bay xa
Trầu xanh vắng bng nhạt nha
Vườn cau trt l hương hoa cạn dần
Dng sng độc thoại thng năm
Chở bao kỹ niệm lặng thầm khc thương
Đu rồi mi tc pha sương
Đu rồi cnh vng đm trường ầu ơ
Mẹ đi ngt mắt cnh trơ
Mnh con  thao thức bn bờ thực hư
Trăng rằm thng bảy vng thu
Ci bng hồng trắng lời ru vọng về

 

 

 

 Quỳnh Hương

 

          

 

 

 

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com