trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

                                                                       


T
N HN CẤT CNH
(Quỳnh Hương thương tặng hai chu Đăng-Loan)


     Dng thơ viết vội lm qu
Nương ln gi ngọt quyện ha trời ty
     Chc ĐĂNG LOAN hạnh phc đầy
Xun thu mấy độ tnh say ấm tnh
     Trăm năm vẹn chữ sơn minh
Trọn cu hải thệ cnh quỳnh nở hoa
     Hương len ng trc miền xa
Tn hn ct cnh tnh ca tuyệt vờiQuỳnh Hương
Thng 8/2009

 

    


 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com