trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh
 

Nguyễn Thị Thanh Bnh

   cựu học sinh
   Trường Trung Học
   Trần Bnh Trọng,
   nin kha 1969 - 1970.
     Hiện l c gio
      x Ninh Thn
     huyện Ninh Ha.

 

 

T

 

   Người Đi
 
Mưa Ngu
  
Về Thăm Vin Ngộ
 
  Biển Đm
   Lời Tạ Từ
 
Tm Hong Hn
  Những Mảnh Buồn
      Cn Lại

 
Bụi Gai  
  Trch Mnh 
 
Trăng Qu  
 

 
 

 


 

       
                

N HN G    M N H   B UN   C N    L I
 

             
 

 

Vấn vương chi cho khổ

Tnh c nghĩa g đu

Chợt đi rồi chợt đến

Lng đng chỉ thm sầu
 

Nhặt từng trang kỷ niệm

Em dệt khc tnh buồn

Gởi tri theo my gi

Để gi đưa ngn phương
 

Sao vẫn cn st lại

Những mảnh vỡ tnh đầu

Để đm lng nhức buốt

Bởi mảnh buồn đm su
 

Rồi nỗi buồn xe sợi

Treo hồn em ln cao

Từng sợi lng vương vấn

Em thẩn thờ đếm sao.

 

                      Nguyễn Thị Thanh Bnh