trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.

Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Đi bờ sng nước

 

Thuyền xa bến lạnh trắng đm sầu

Sng nước đi bờ cch trở nhau

Vời vợi cnh chim lay nỗi nhớ

Xn xao lời sng vỗ chn cầu

Hin chiều thắp lửa hong ngy lỡ

Ng trc gieo vần vương bt đau

Mi tc điểm sương hồn nặng trĩu

Trăng treo v v giấc mơ đầu.

 

Quỳnh Hương
 

 

Nguyễn Thị Thanh Bnh
Quỳnh Hương

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com