Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.

Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.
 

 

 

 

 

 

                             

CN LẠI ĐM SU

 

 

Người về cn lại đm su

Vầng trăng thao thức a mu treo nghing

Tường vi ng bng bn hin

Vườn hoang khẽ động thấm miền ưu tư

Hồn xưa lạc nẻo xa m

Rủ mềm hoa, cỏ - ngu ngơ - đắng tnh

Thuyền tri - sng vỗ - lnh đnh

Về đu giữa ci dập dềnh khi sương

Quạnh hiu một đa v thường

Nu my đuổi gi thả buồn vo thơ

Nguyễn Thị Thanh Bnh
QUỲNH HƯƠNG

 

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com