trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh               |                 www.ninh-hoa.comNguyễn Thị Thanh Bnh
Bt hiệu: Quỳnh Hương

cựu học sinh
Trường Trung Học
Trần Bnh Trọng,
 nin kha 1969 - 1970.
Hiện l c gio
x Ninh Thn,
huyện Ninh  Ha.

 

 

 

 

                                                                       
 

 

         

 

                                                  Tranh: LL Huyền Chiu

 

CHO D

 

 

cho d tựa cnh my qua

sao đm lắm mộng khiến ta bi ngi

cho d ngn ngữ đầu mi

cũng do dạt sng như hồi cn xun

cho d gặp gỡ đi lần

đường chim hun ht vẫn gần trong nhau

cho d viết chẳng trn cu

miền tim rưng rức lặn su chuỗi ngy

cho d khng nhấm m say

cht vị đắng đủ ngất ngy một đời

 

 

 

 

 Quỳnh Hương

 

          

 

 

 

 

 

trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh              |                 www.ninh-hoa.com