trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ Nguyễn Thị Thanh Bnh
 

Nguyễn Thị Thanh Bnh

       cựu học sinh
   Trường Trung Học
     Trần Bnh Trọng,
  nin kha 1969 - 1970.
     Hiện l c gio
      x Ninh Thn
     huyện Ninh Ha.

 

 

T

 

   Người Đi
 
Mưa Ngu
  
Về Thăm Vin Ngộ
 
  Biển Đm
   Lời Tạ Từ
 
Tm Hong Hn
  Những Mảnh Buồn
      Cn Lại

 
Bụi Gai  
  Trch Mnh 
 
Trăng Qu  
 

 
 

 


 

  


        

B I   G A I
            

Khng vượt qua số phận

Ta rơi vo bụi gai

Nghn mũi kim b ẩn

Chch một trận đ đời
 

Từng nhi đau nhức buốt

Lan rộng khắp chu thn

Nỗi buồn vui m i

Hồn cứ mi lng lng

 

Những đm di thao thức

Min man ci đam m

Hai khung trời đơn lẻ

Cng rủ nhau tm về

 

Đ biết rằng gai nhọn

Sao cứ mi cứ đi

Để ngt ngn nhung nhớ

Hnh bng no khắc ghi ?

 

 

         Nguyễn Thị Thanh Bnh
         
              30/11/04