trang thơ Nguyễn Duy Long              |                 www.ninh-hoa.com


Nguyễn Duy Long

Bt hiệu:  Duy Long

  Sinh năm 1936
  người X Ninh Phụng,
  Huyện Ninh Ha.
  cựu học sinh Trường
  Kim Yến Nha Trang.

 
C thơ trong cc tuyển
  tập thơ tại Ninh Ha v
  Khnh Ha
Hiện cư ngụ tại:
Ohio, USA

 

 

 

 

 

 


 

"TƯỞNG NHỚ NHẠN ĐÀ
( Kính víng hương linh Nhạn Đ
v thành kính phn ưu gia đình chị Nguỵt)

 

 

 

 

Chìu OHIO hm nay sao bùn qu !
Gi mưa nhìu ng̣p úng cả h̀n ti
Bởi nghe tin bạn rời bỏ cõi đời
Đ̉ v̀ nơi - khng bao giờ trở lại

Ṽn bít trn đời đu có gì t̀n tại
Nay có r̀i, mai hóa lại ra khng
Nhưng anh đi - ti đau xót quặn lòng
Vì từ nay - ti khng còn gặp nữa !!!


Anh nhớ chăng ? Ngày chúng mình hai đứa
Vượt đường xa vời con " ngựa sắt gi "
Dù đèo cao - nó ṽn ć vượt qua...
 R̀i cũng đ́n qu anh vùng Phú Thạnh *


Trn đường đi gió l̀ng vai se lạnh
Tạm dừng chn bn góc  qun chn đo
Đuờng quanh co - vách đá d́c cheo leo
Dười bỉn ̀m ào vang tíng sóng


Ti bít qu anh, đã ṃt thời vang bóng
Đ̀ng lúa bạt ngàn con gái ŕt xinh
Phong cảnh nơi đy sao qu hữu tình
Anh hứa sẽ : đưa ti v̀ thăm Núi Nhạn **


Giờ anh đi như cánh chim lẻ bạn
Ti ni này còn vui được với ai đy ?
Và tìm đu đ̉ có lại những ngày...
Hai đứa rong chơi khắp vùng ph́, thị


Nào Nha Trang - Ninh Hòa - Dục Mỹ
Đ́n Vinh Bình - Cam Nghĩa - Cam Ranh
V̀ Cam Đức ng̀i dười bóng xoài xanh
Chén rượu cu thơ trải h̀n theo ńt nhạc

Ḿt nhau r̀i ly rượu ǹng hóa nhạt
Lời thơ bùn còn đó chẳng ai ngm
Giường chíu xưa giờ vắng bóng anh nằm
Thương tíc qu ! Anh hóa thn v̀ ct bụi...
 

 

 

 

Duy Long
Columbus, 8.2011

 

 

18/11/2007

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ Nguyễn Duy Long              |                 www.ninh-hoa.com