trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

                                         


 

 

 

TIMELESS

Time heals

Time can dull the pain inside

Time heals

Time can dry the tear we cried

Time heals

Time can mend a broken heart

But even after so much time

You and I  are still apart

 

 

 

Khuyết Danh

 

 

 

 

 

 

VĨNH VIỄN

Thời gian là liều thuốc

Làm dịu đi nỗi đau

Thời gian làm giọt lệ

Rồi cũng phải khô mau

Tim người dầu tan vỡ

Thời gian sẽ vá khâu

Nhưng sao thời gian măi

Bắt chúng ḿnh xa nhau

                                  

                              

 

Lương Lệ Huyền Chiêu

Người dịch

 

 

 


 

 

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com