trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiu


Lương Lệ Huyền Chiu

    Dạy học tại trường
  Trung Học Bn Cng
      Ninh Ha trước
         năm 1975

 

Thơ:

 
  Vườn Xưa
  Ma Nắng Cũ
  Mười Su Tuổi
  Gửi Con Trai Đ Lớn
  Họa Thơ Tặng Bạn
  Tnh Cờ Trang  Web
  Thơ Gởi Bạn
  Thơ Gởi Học Tr
  Tnh Qu
  Tnh Yu Của Bố
  Ngẫu Hứng
  Ma Xun Về Thăm
     Phố Ni
 
 
Thi Lin Khc 
 
Tr Thượng 
  H Sang     
  C Em Bn Đời 

 

 Truyện:

  
  Cọp Ninh Ha
 
Học Tr Xm Rượu
 
Xin Chọn Nơi Ny Lm
     Qu Hương

 
Cung Đn Xưa
 
Trở Về Mi Nh Xưa
 
Xc Cảm Cuối Năm
 
Rồi Cuối Cng Ma
     Ging Sinh Cũng Đến

 
Thng Ging Qu Ti
  Mẹ   
  Bức Thư Khng Gửi
 
Hương Xưa 
 
Ban Văn Nghệ Xm
    Rượu

 
Người Cha 
  Mong Nhớ Mưa 
  Are You God ? 
  Chợ Qu 

 

 

 

 


 

 T R    T H Ư Ợ N G
 

Tiểu oa sanh điểu đỉnh

Thu thi bạch lin hồi

Bất giải tng tung tch

Ph bnh nhất đạo khai

 

 

 

T R N    A O

 

Thuyền nhỏ, c gi nhỏ

Hi hoa sen chở về

Sao khng che dấu vết

Bo tan khoe lối đi

 

 

Người dịch
Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

T H  I    L I N   K H C
 

Lăng diệp oanh ba h chiếm phong

H hoa thm xứ tiểu thuyền thng

Phng lang dục ngữ đ đầu tiếu

Bch ngọc tao đầu lạc thủy trung .

Bạch cư Dị

 

 

 

K H C   H I   S E N

Gi thổi bng sen l ấu bay

Chiếc thuyền nho nhỏ chở ai đi

Gặp chng muốn ni, cười khng ni

Ci xuống lm cho trm ngọc rơi.

 

 

Người dịch
Lương Lệ Huyền Chiu