Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

BÀI THƠ CHO CHÚ GẤU BÔNG

 

Tôi quăng chú gấu nhồi bông

Chỉ c̣n một mắt vào trong thùng rồi

Dường như chú khóc ỉ ôi

Gấu ơi ḿnh phải đến hồi chia tay

Bạn bè từ thuở lên hai

Đến nay tôi đă lớn rồi gấu ơi

Tôi c̣n đi học đi chơi

Chúng ḿnh đành phải nói lời chia tay

Ngậm ngùi tiếng khóc của ai

Của tôi hay gấu ở ngoài ga ra

 

 Người dịch

 Huyền Chiêu

 

 

TEDDY BEAR POEM

 

I threw away my teddy bear

The one that lost his eye

I threw him in the gara pail

(I thought I hear him cry)

I've had that teddy bear

Since I was only two

But I'm much bigger now and

I've got better things to do

Than play with silly teddy bears

And so I said good-bye

And threw him in the Gara pail

(Who's crying-He or I ?)

 

 JUDITH VIORST

  

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com