Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975
Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

Qua Li Cũ
Lương L Huyền Chiêu

 

                          
                           
 

 

Chiều nay về lại xóm tôi

Con đường đất ngày nào bây giờ trải nhựa

Hai bên lề đường lô xô nhà cửa

Người đông, xóm nghèo chật chội hơn xưa

Tôi đă đi trên đường ngày nắng ngày mưa

Tôi đă thuộc từng ngôi nhà nhỏ

Trường Đức Trí vẫn ê a tiếng trẻ

Cây phượng già đứng rủ rỉ trong sân

Sân trường ngày xưa đă biết bao lần

Tôi đă dùng que vẽ trên nền đất

Những h́nh vuông h́nh tṛn mộng mị

C̣ chân tôi nhảy quanh co

Lạc vào xứ của niềm vui thơ dại

Trời tháng giêng vẫn c̣n xanh măi

Sao hồn tôi như chiếc lá vàng phai

Qua xóm cũ trên con đường cũ

Bỗng nghe ḷng dậy sóng lao xao.

 


 

     Lương L Huyền Chiêu
Ninh Ḥa, tháng giêng 2006

 

 

              

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com