trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

                                         


 

 

 

LỜI CHA

Họa bài Thơ " NHỚ LỜI CHA"
của Thầy Lê Văn Ngô

Lo lắng dạy con biết yêu thương

V́ đời là một chốn đoạn trường

V́ con, cha tự rèn ư chí

V́ cha, con gắng bước trên đường

Con ơi, cố gắng dù gian khổ

Cha đă già rồi ai đỡ nương

Biết con đă sống đời hữu dụng

B́nh yên phút chia cách đôi đường.

 

 

 

Lương Lệ Huyền Chiêu

Ninh Ḥa, tháng 7 năm 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI XƯỚNG:

 

NHỚ LỜI CHA
(Happy Father day)

Nhân ngày FATHERDAY của nước Mỹ,
xin gởi bài thơ  "NHỚ LỜI CHA"
 

 Lời Cha thắm thiết gởi t́nh thương,

Cao vút trời xanh tỏa bốn phương .

Sông biển tung hoành con thỏa chí,

Hải đăng định hướng Cha soi đường .

Thắng không kiêu ngạo, con ghi nhớ,

Bại chớ xiêu ḷng, Cha đỡ nương .

Ước nguyện con thành người hữu dụng,

T́nh nhà nợ nước vẹn đôi đường .

 

 

 

Lê Văn Ngô

San Jose, June 2012

HAPPY FATHER DAY

 

 


 

 

 

Huyền Chiêu

7/2012

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com