trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu                |                 www.ninh-hoa.com


 Lương L Huyền Chiêu

 Dạy học tại trường
Trung Học Bán Công
Ninh Ḥa trước
 năm 1975Hiện cư ngụ tại:
Ninh Ḥa, Việt Nam

 

 

 

 

 

                              

 

GI THUYN NHÂN

 

Xin phép nhà thơ Norbu Zangpo được dịch bài thơ “To Boat People” ca ông sang tiếng Vit. Xin cám ơn.

Lương L Huyn Chiêu

 

 

Bn hi nhng người dũng cm

Chào bn vào cuc lưu vong

Cùng tôi tr thành đa tr

M côi trên cơi phong trn

Cũng ging như tôi bn

Mơ h v phía tương lai

Xin hăy ghi ḷng ch NHN

Khi ta c̣n kiếp lưu đày

Qua ri nhng ngày khng khiếp

Bây gi phi hc li thôi

Mm cười chào mt tri mc

Đng lên làm li cuc đi

 

Norbu Zangpo

Nhà thơ Tây Tạng lưu vong

 

Lương L Huyền Chiêu
Chuyển dịch

TO BOAT PEOPLE

Oh, you brave people

I greet you in exile!

You like me become

An orphan of this world

And like me, you will never ever

Know what lies ahead now

But you must be patient

While we remain exiled

Now that the worst is over

You must learn once again

To smile at the rising sun

And to start all over, again.

 

Norbu Zangpo

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Lương Lệ Huyền Chiêu         |                 www.ninh-hoa.com