HỌP MẶT THN HỮU
NINH HA DỤC MỸ LẦN THỨ 19

******

 

Họp mặt Hội Thn Hữu Ninh Ha - Dục Mỹ

ngy 24 thng 2 năm 2019 tại Si Gn 

 

 

Video:

 

 

 

 

Một số Hnh ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họp mặt Hội Thn Hữu Ninh Ha - Dục Mỹ

ngy 24 thng 2 năm 2019 tại Si Gn 

 


Trở về Trang Hội Đồng Hương

   www.ninh-hoa.com