www.ninh-hoa.com

 
 Anh Vũ - Thiện Tn  Yến Nhi   Ph Đức Lm  Hong Minh Mục Phạm Tn An Ninh
 C Tấn Bu  Dương Tấn Long  Đường Bnh  L Quốc Việt Nguyễn Thị Kim Loan
 Quang Hạ  Trần Đức Cảnh  Phan Thế Vinh  Dương Tấn Sơn H Thị Thu Thủy
L Lai Thu Phương  Dương Thị Mai   Phạm Ninh Ha Thu Trang
Sử Xương Hải   Mục Đồng        
 

nh Đẹp chụp tạin Đ
Mục Đồng
 Bnh Minh
Ảnh chụp ở ni Hy M Lạp Sơn (Hymalaya),
ngọn ni cao nhất thế giới
Hong Hn
Ảnh chụp ở ni Hy M Lạp Sơn (Hymalaya),
ngọn ni cao nhất thế giới

 

Đền Taj Mahal
 
Đ
ền Taj MahalĐ
ền Taj Mahal
 Đ
ền Taj Mahal
 Đền Taj Mahal

 

Đặc biệt đền Taj Mahal l một trong 7 kỳ quan thế giới.

N l biểu tượng cho tnh yu.

Theo lịch sử, đền được xy dựng nn bởi một ng vua để tưởng niệm một người vợ trẻ xinh đẹp mới mất.

 

Mục Đồng

 

 
 www.ninh-hoa.com