www.ninh-hoa.com

 
 Anh Vũ - Thiện Tn  Yến Nhi   Ph Đức Lm  Hong Minh Mục Phạm Tn An Ninh
 C Tấn Bu  Dương Tấn Long  Đường Bnh  L Quốc Việt Nguyễn Thị Kim Loan
 Quang Hạ  Trần Đức Cảnh  Phan Thế Vinh  Dương Tấn Sơn H Thị Thu Thủy
L Lai 1   2  3  Thu Phương  Dương Thị Mai   Phạm Ninh Ha Thu Trang
 

nh Nghệ Thuật - L LAI
 


Title: "Hume Lake (1)"

Cảnh hồ Hume (1), Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 28 May 2006.
 


Title: "Hume Lake (2)"

Cảnh hồ Hume (2), Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 28 May 2006.
 


Title: "General Sherman Tree (Base)"

Cy Đại Tướng Sherman (phần gốc), lớn nhất thế giới, khoảng 2700 tuổi, cao 84 mt, chu vi gốc 32 mt, thể tch 1500 mt khối. Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 27 May 2006.

 


Title: "General Sherman Tree (Top)"

Cy Đại Tướng Sherman (phần ngọn), Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 27 May 2006.

 

 


Title: "Tunnel Rock"

Đ đường hầm, Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 27 May 2006.
 


Title: "Kings River"

Một khc sng Kings, Cedar Grove, Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 28 May 2006.


Title: "General Grant Trail"

Đường mn dẫn đến General Grant Tree, Grant Gorve, Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 27 May 2006.

 


Title: "Some Giant Trees In Grant Grove"

Một nhm cy lớn ở Grant Grove, Sequoia & Kings Canyon National Parks, California, 27 May 2006.

 

 
 www.ninh-hoa.com