trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Nam Kha


 Dương Cng  Khnh


  Bt hiệu:
        Nam Kha
     sinh năm 1945 tại
     Mỹ Hiệp, Ninh Ha,
     hiện ở Việt Nam. 

 


T


 

 

 

       

Q  U     T  I  Ễ  N    C  O  N    L Ấ Y   C  H  Ồ  N G


Hai mươi năm gi cuốn
Ba tri vo my bay
Giật mnh con đ lớn
Cn g cho con đy? 
Hai mươi năm gi thoảng
Ba chập chờn chim bao
Lng chợt qun chợt nhớ
Con đứng thẳng bay cao 
Hoa sen (??) hồng trước ng
Bng bụt thắm hng ro
Nụ mai vng mới nở
Con hy nhớ mang theo 
Bụi tre gi ngớ ngẩn
Rải l khắp thn qu
L vng thay xc pho
Tiễn bước con vu qui 
Sau nh đi ngỗng trắng
Rộn rng cất tiếng ku
Chan ha những giọt nắng
Trải sng khắp tường ru 
Buớc chn non bở ngở
Con bước đến tương lai
Một tri tim nhn i
Hồi mn con vo đời

 

           Nam Kha

             

 

 

 

 

 

 

trang thơ Nam Kha

Trở Về Trang Nh - www.ninh-hoa.com