Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

Văn

 

  

XUN BNH

Ngy xưa "n nức yến oanh" 
By giờ tết đến loanh quanh cửa nh
Thương con hn lấy lm qu
Chc nhau tặng vợ một hoa mai vng
Tm trong n nghĩa cũ cng
Lấy đơn sơ tặng nồng nn ngy xun


Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home