Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

Văn

 

  

V Chừng

Rằng xưa nhưng lại rất nay
Rằng đm nhưng lại rất ngy trong ti
Tưởng xong nhưng lại chưa rồi
Ngỡ tươm tất lại li thi qu chừng
Tưởng lặng yn lại tưng bừng
Dường như tất cả v chừng trước sau.



Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home