Trang nh www.ninh-hoa.com  |  trang thơ Dương Tấn Long


Dương Tấn Long

         Kiến Trc Sư.

Cựu học sinh Trung Học Ninh Ha,  nin kha 1968-1975. Hiện sinh sống ở Việt Nam.
 


Thơ

 

Văn

 

  

Vẫn l ngy xưa

Nhớ chăng non nước qu mnh
Hẹn về cuối bến sng Dinh m tm
Ngy no tăm c bng chim
Giờ đy nối lại dặm nghn yu thương
Vườn xưa rộn r sắc hương
Qu xưa du dặt người thương đi về
Trăng xưa khng lỗi hẹn thề
Th ngy xưa vẫn đợi chờ ngy xưa.Dương Tấn Long

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

home